Izdavanje fiskalnih računa

Izdavanje fiskalnih računa i vođenje blagajne

Jednostavno i brzo izdavanje fiskalnih računa

Direktna integracija sa fiskalnim uređajem

Kompletna evidencija i vođenje blagajne

Direktno izdavanje računa iz kalendara

Narcisa se integriše sa vašim fiskalnim uređajem i kao takva omogućava izdavanje računa veoma jednostavno. Dovoljno je da kliknete dugme ”Naplata” za odgovarajući zakazan termin i završili ste proces naplate.

Neka vaše poslovanje profitira radom u Narcisi.

Možete lako dodati ili promeniti proizvode i usluge na samom računu pre nego što krenete u njegovo štampanje.

 • Kreiranje računa iz kalendara
 • Povezivanje kreiranog računa sa konkretnim radnikom koji je obavio uslugu
 • Povezivanje kreiranog računa sa konkretnim klijentom koji je obavio tretman/e
 • Mogućnost objedinjene naplate za jednog klijenta u toku dana
 • Mogućnost izmene i brisanja računa
 • Mogućnost ograničavanja prava pristupa računima zaposlenima
 • Mogućnost pregleda i izmena svih stavki na računu i zaglavlja računa

Vođenje blagajne

Pored izdavanja fiskalnih računa, Narcisa omogućava kreiranje ulaza i izlaza koji nisu vezani za račune. Uvek možete u par klikova imati trenutni blagajnički izveštaj na ekranu, kao i u štampanoj formi. Videćete svako moguće neslaganje sa mogućnošću brze ispravke.

 • Kreiranje ulaza i izlaza koji nisu vezani za račune (isplata tekućih troškova, računa, nabavljenog sitnog materijala, itd.)
 • Vođenje blagajničkog izveštaja
 • Mogućnost štampe blagajničkog izveštaja
 • Napredna pretraga uplata (po klijentu, dobavljaču, radniku, grupi troškova, salonu, itd.)
 • Evidencija neslaganja uplata

Kliknite za pun prikaz fotografije

Želite besplatnu prezentaciju Narcise?

Kontaktirajte nas
WordPress Lightbox